Варна 2009

Награди на Мтел за съвременно българско изкуство, Варна, Промишлено пристанище, Склад №7, 2009

                  Награди за съвременно българско изкуство във Варна „окупира” един от  най-старите складове на промишлено пристанище.

                  Освен сложните подготвителни работи по преустройството на интериора на сградата, в чието реализиране бяха въвлечени сериозна част от персонала и техническите средства на пристанището, бе необходимо осигуряването на извънреден достъп до изложбеното пространство. Пристанището е митническа зона с рестриктивен режим, който ограничава свободното движение, затова пътят на посетителите бе маркиран в коридор от контейнери.

                  Изложбата се превърна в културното събитие с най-добро медийно отразяване в България за 2009 година, в резултат на което получи номинация за английските PR награди SABRE.

                  Наред с изложбата в Кюнстлерхаус, “Награди за съвременно българско изкуство” (2009) се осъществи като най-посетената изложба от конкурса, а  посетителите имаха възможност да направят свои номинации за фаворит сред изложените работи, със специално изготвени за целта анкетни карти. 

Цялото съдържание на каталога "Награди за съвременно изкуство на Мтел", Варна

Други издания на конкурса:
София, СБХ 2006 
Виена, Кюнстлерхаус 2006 
София, НДК 2007 
Пловдив 2008