Зони на замисленост

Автор: 
Петър Цанев
Размер: 
Концептуален проект

Намиране на места, които приемат ритуалите на рисуването. Откриване на повърхности, които не са пожелани за екрани от спектаклите на суперконсумацията. Конструиране на  единни обекти и пространства, които са: 1) замислени и неподвижни; 2) запазват контраст между статичност и ефимерност; 3) въздействат посредством избор на фиксирани и конкретни точки в пространството; 4) отхвърлят материалността на монументите и потребителските стоки за дълготрайна употреба; 5) отхвърлят церемониите по изтегляне на значения в духа на наративния концептуализъм; 6) отхвърлят позитивните естетизации, които ни освобождават от мисли за ненужните излишества и руините, които оставяме след себе си; 7) приемат техниките на редимейд като техники, които еманципират съзнанието, но не в режим на емоционална отчужденост, а в режими, които са продиктувани единствено  от емпатийните йерархии на живота.