Инструменти на съпричастност

Автор: 
Петър Цанев
Размер: 
Инсталация, 2011