Марк Гльоде

 

Лекции на д-р Марк Гльоде в Пловдив и София

             Д-р Марк Гльоде е куратор, критик и преподавател по филмознание. Работата му винаги е имала за предмет особената роля на изкуството и филма при постмодернизма и взаимоотношението им с другите медии. Занимава го, по-конкретно, отношението между изобразително изкуство, филм и архитектура. От 2012 година Марк Гльоде е доцент във факултета по архитектура при Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ЕTH Zurich, Еidgenцssische Technische Hochschule Zьrich), куратор и критик на свободна практика, куратор на филмовата програма за международното изложение “Арт Базел”.

            ПЛОВДИВ

            В Пловдив (2008) д-р Марк Гльоде представи програма - видео и късометражно кино, озаглавена  “Като пара върху кожата ми”, селектирана специално за пространството на Баня Старинна. Старата турска баня, построена през XVI век, е наречена “Чифте баня”, защото има мъжко и женско отделение. Археологическите проучвания сочат, че недалеч от това място е съществувала ранносредновековна църква. Сградата се използва като Център за съвременно изкуство.

Като пара върху кожата ми
Художници:
Лори Симънс / MICA-TV (Интригуваща реклама)
Група “Смъртоносната Дорис” (Балет във водата)
Матиас Мюлер & Кристоф Жираде (Криене)
Карое Голт (SRL: Игра на криеница)
Антъни Маккол (Линия, описваща конус)
+ филмова изненада

            СОФИЯ

            В  София (2006)   Марк Гльоде  представи видео програма, структурирана да илюстрира неговия професионален подход в кураторската му практика и начина, по който  професионалната кураторска селекция може да стане изразител на идеи, актуални за съвременните визуални изкуства. В рамките на презентацията той показа кратки филми, оказали влияние върху работата му и откри дискусия върху филмовата практика в изобразителните изкуства. Марк Гльоде представи исторически и по-нови експериментални филми, а основната тема на лекцията му беше фокусирана върху това как  “начинитe на мислене се превръщат във форма”, визирайки знаковата изложба на Харалд Зееман от 1969 година “When Attitudes Become Form”, станала едно от легендарните художествени събития на близкото минало.

Уъркшопът се състоя в галерия “Академия” на Националната художествена академия в София.