София СБХ 2006

 

Награди на Мтел за съвременно българско изкуство, София СБХ 2006

                Местата, избрани за провеждането на конкурса бяха подбирани с цел да се следва една естествена хронология на участието на българските художници в емблематични за най-новата културна история на България и заедно с това - необвързани с музейна или галерийна политика изложбени пространства.

                Идеята на организаторите бе да се обхванат всички поколения визуални артисти, активно работещи в момента на стартирането на конкурса, художници, чиито имена се свързват със силни изяви, както на локалната сцена, така и извън страната. Селекцията стартира с презумпцията, че определението съвременно има своя вътрешна логика, която зависи от особеностите на контекста, в който се създава.

                Първият конкурс се проведе на два етажа от сградата на Шипка 6 – сграда, която от построявянето й през седемдесетте години е изложбен център на Съюза на българските художници и няколко десетилетия функционира като едно от основните средища на художествен живот в България. Независимо от архитектурните си недостатъци, консервативния дух на изложбената си практика и въпреки факта, че това изложбено пространство буди асоциации с наследството на една представителна за тоталитарната културна политика организация, внушителната изложбена площ на СБХ все още няма аналог. Фактът, че  сградата бе обект на  дългогодишни съдебни дела, съчетан с липсата на воля за изграждане на нови, адекватни на процесите в съвременното изкуство експозиционни площи, описва отношението на българската държава към идеята за създаването на истински независими галерийни пространства за съвременно изкуство в България. Съществено изискване към  тяхната функционалност е да бъдат съобразени с мащаба и размаха на идеи, за които архитектурата не е  граница, а продължение на мисълта.

През 2006 година, проектът стартира с представянето на 45 автори, 

номинирани от петчленно жури с двама постоянни членове и трима, които се сменяха всяка година. Този формат на конкурса се запази през  четирите години на неговото провеждане.

 

Цялото съдържание на каталога "Награди за съвременно изкуство на Мтел", София, СБХ

Други издания на конкурса:
Виена, Кюнстлерхаус 2006 
София, НДК 2007 
Пловдив 2008 
Варна 2009

Организатори на конкурса: 
Галерия Витоша, Мобилтел
Генерален спонсор: 
Мобилтел